• HeaderSite06.jpg
 • HeaderSite08.jpg
 • HeaderSite04.jpg
 • HeaderSite01.jpg
 • HeaderSite03.jpg
 • HeaderSite12.jpg
 • HeaderSite11.jpg
 • HeaderSite07.jpg
 • HeaderSite05.jpg
 • HeaderSite10.jpg
 • HeaderSite09.jpg
 • HeaderSite02.jpg

ALV K-klasse Organisatie, 18-11-2018 te Sneek (Update 24-10-2018)

Update (24-10-2018):
Op verzoek van een aantal leden is er een kleine wijziging in het programma doorgevoerd.
Dit in verband met de reisafstand voor leden die van ver moeten komen, maar wel graag deel willen nemen aan de ALV.

Start ALV, 11:00 uur
Wedstrijden, aansluitend aan ALV (verwachting +/- 12:00 uur)


Alle leden van de K-klasse organisatie worden bij deze van harte uitgenodigd voor de ALV.
Deze zal plaats vinden op zondag 18-11-2018 op de wedstrijdlocatie De Potten in Sneek.
De ALV zal worden gehouden na afloop van de wedstrijden.
Graag vooraf aanmelden (via de mail) zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal zeilers.

De agenda voor de ALV is vastgesteld, deze is hieronder terug te vinden.
Het huidige bestuur zal aftreden, beide heren hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Er hebben zich een aantal leden gemeld die beschikbaar zijn voor een bestuursfunctie.
Het is mogelijk om, bij interesse, u per omgaande aan te melden voor een functie in het nieuwe bestuur.

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld!


Agenda ALV K-Klasse Organisatie, 18-11-2018 te Sneek

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Notulen vorige vergadering, 16-2-2014, Elburg
6. Actiepunten vorige vergadering
7. K-klasse organisatie landelijk of regionaal
8. Samenstelling bestuur

De volgende bestuursleden treden reglementair af :
Voorzitter : Arjan Willemsen, niet herkiesbaar
Penningmeester : Addie Tange, niet herkiesbaar

De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor een functie in het bestuur:
Voorzitter : Gerard Post, Waddinxveen
Secretaris : Foppe Slotegraaf, Leeuwarden
Penningmeester : Albert-Jan v/d Wal, Sneek

Mochten meer kandidaten een bestuursfunctie ambiëren, dan worden die verzocht dat per omgaande aan het huidige bestuur kenbaar te maken.

9. Kas en kascontrole
10. Rondvraag
11. Afsluiting

Please publish modules in offcanvas position.